Tin ngành điện

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực của Ban Quản lý dự án

Thứ sáu, 23/4/2021 | 13:26 GMT+7
Đó là một trong những chỉ đạo của ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB 3). Buổi làm việc diễn ra trong sáng 22/4, tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐTV EVN biểu dương nỗ lực của EVNPMB 3 trong thời gian qua. Điển hình, Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái đã triển khai đúng tiến độ HĐTV Tập đoàn phê duyệt. Cụm công trình cửa xả được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 11/3/2021, đáp ứng tiến độ tích nước hồ chứa Sông Cái thuộc dự án thủy lợi Tân Mỹ. Công tác chuẩn bị đầu tư của Trung tâm Điện lực Ô Môn, các dự án Nhiệt điện Ô Môn III, Ô Môn IV được chuẩn bị tích cực,...

Lãnh đạo Tập đoàn cũng ghi nhận, EVNPMB 3 đã tiếp cận được với công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện công tác chuyển đổi số; hoàn thành các hệ thống quản lý chất lượng ISO…

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thời gian tới, EVNPMB 3 cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, cần xây dựng quy trình quản lý dự án để các nhà thầu tuân thủ thực hiện.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Điện 3 tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình đào tạo phù hợp với từng vị trí.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc EVNPMB 3 cho biết, hiện nay, Ban đang thực hiện quyết toán dự án điện mặt trời Phước Thái 1; hoàn thiện hồ sơ mời thầu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV để sẵn sàng phát hành khi chủ trương đầu tư của dự án được phê duyệt và xác định được nguồn cấp khí Lô B. 

EVNPMB 3 cũng đang thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư 8 dự án, trong đó có nhiều dự án quan trọng như: Thủy điện tích năng Bác Ái; Thủy điện Trị An mở rộng; Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III,...

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, đã thành lập Ban chỉ đạo cấp Ban. Cùng với công tác đào tạo, xem xét điều chỉnh 1 số quy định nội bộ có liên quan đến chuyển đổi số,... EVNPMB 3 đang áp dụng BIM trong công tác thiết kế kỹ thuật Dự án Thủy điện Trị An mở rộng theo chương trình thí điểm đối với dự án nguồn. 

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc nâng cao năng lực các Ban Quản lý dự án, thời gian qua, EVNPMB 3 đã thành lập, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, phát huy tối đa năng lực nhân lực hiện có, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lĩnh vực đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, EVNPMB 3 cũng đã hoàn thành xây dựng, ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015.

Cũng theo ông Nguyễn Vinh Quang, thời gian tới, ngoài nhiệm vụ được Tập đoàn giao, Ban sẽ triển khai các gói thầu tự thực hiện như: tư vấn giám sát thi công các dự án nguồn và lưới điện trong và ngoài EVN, thẩm tra thiết kế các hạng mục công trình/dự án..., 

Nghi Viên