Các dự án

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU (DATA CENTER)

Thứ ba, 10/8/2021 | 17:10 GMT+7
Xây dựng hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center) tại số 11 Cửa Bắc

Dự án Xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Center) tại 11 Cửa Bắc đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 1124/QĐ-EVN ngày 02/11/2016 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Center) tại 11 Cửa Bắc.

2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ cho Trung tâm dữ liệu (Data Center) của EVN tại tòa nhà 11 Cửa Bắc, đảm bảo các thiết bị công nghệ thông tin kết nối hoạt động ổn định, liên tục 24/7, đáp ứng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung phục vụ tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh của EVN  .

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phụ trợ:

  • Xây dựng mặt bằng với tổng diện tích 257 m2 cho 06 phòng chức năng tại tầng 3 tòa nhà EVN.
  • Trang bị, lắp đặt các tủ rack, thanh nguồn, hệ thống phân phối nguồn, hệ thống tủ cáp mạng, cáp quang tập trung, hệ thống điện, hệ thống lưu điện, chống sét, điều hòa, thông gió, camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cửa tự động có kiểm soát an ninh. 

- Hạ tầng Công nghệ thông tin:

  • Xây dựng hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm đảm bảo nhu cầu sử dụng của EVN: hệ thống khung máy chủ (chassis), máy chủ phiến (blade); hệ thống lưu trữ SAN; hệ thống mạng; bộ phần mềm ảo hóa; phần mềm điều hành.
  • Trang bị hệ thống lưu trữ dữ liệu. 

6. Địa điểm đầu tư:

Tại tòa nhà EVN, số 11 phố Cửa Bắc bao gồm: 257 m2 tại tầng 3; 46 m2 tại tầng hầm B1; 13m2 tại tầng 5 khối đế.  

7. Tổng mức đầu tư: 76.136.492.000 đồng

8. Nguồn vốn:  Vốn đầu tư phát triển của EVN.

9.  Hình thức quản lý dự án: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI) trực thuộc EVN thay mặt chủ đầu tư thực hiện chức năng quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến năm 2017.

11. Hình thức thực hiện: hình thức EPC.