Các dự án

DỰ ÁN TRỤ SỞ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC EVN

Thứ sáu, 6/8/2021 | 08:33 GMT+7
Dự án Trụ sở văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc EVN

Dự án Trụ sở văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc EVN đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 456/QĐ-EVN ngày 08/4/2021 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Trụ sở văn phòng làm việc của các đơn vị trực thuộc EVN.

2. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng

  • Địa điểm: Lô đất 13-E5, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  • Diện tích đất sử dụng: 3.810 m2.

3. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI).

4. Tổ chức tư vấn: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP

5. Mục đích đầu tư: Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc cho các đơn vị trực thuộc EVN.

6. Quy mô đầu tư:

  • Diện tích xây dựng công trình: 1.360 m2;
  • Tầng cao công trình:                          21 tầng nổi và 03 tầng hầm;
  • Tổng diện tích sàn tầng nổi:                26.314 m2;
  • Tổng diện tích sàn 03 tầng hầm:          11.100 m2;
  • Mật độ xây dựng:                               35,7%;
  • Hệ số sử dụng đất:                             6,9 lần;
  • Độ cao công trình:                             99,85 m.                              

7. Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I; Thời hạn sử dụng: 100 năm.

8. Tổng mức đầu tư: 727.479.800.000 đồng

9. Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng: năm 2021-2023

10. Nguồn vn đầu tư: Vay thương mại và vốn chủ đầu tư thu xếp.

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN thay mặt Chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.