Các dự án

DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐƯỜNG TRỤC TRUYỀN DẪN QUANG BẮC – NAM CỦA EVN

Chủ nhật, 8/8/2021 | 17:14 GMT+7
Dự án Nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc – Nam của EVN

Dự án Nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc – Nam của EVN đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 1315/QĐ-EVN ngày 06/11/2017 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường trục truyền dẫn quang Bắc – Nam của EVN.

2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT).

4. Mục tiêu đầu tư:

Tăng cường, củng cố năng lực, độ tin cậy, chất lượng dịch vụ mạng đường trục Bắc - Nam bằng các thiết bị truyền dẫn và các hệ thống phụ trợ có công nghệ hiện đại, phù hợp với xu thế của thế giới và nhu cầu sử dụng của EVN; có dung lượng và tốc độ cao, có khả năng nâng cấp lên tốc độ cao hơn khi cần thiết, đảm bảo: Truyền tải đủ lưu lượng các vùng về các điểm tập trung dữ liệu, các Trung tâm điều khiển xa của EVNNPT, các Trung tâm điều độ Hệ thống điện và các đơn vị thành viên khác trong EVN; Đảm bảo dự phòng 1+1 về hướng quang, dự phòng 1+1 về thiết bị truyền dẫn và thiết bị nguồn trên hệ thống truyền dẫn đường trục 500kV; Tổ chức khép ring truyền dẫn; Liên thông với mạng truyền dẫn của các đơn vị thuộc EVN; Truyền tải được mọi loại hình dịch vụ ngành Điện hiện tại và dịch vụ mới trong tương lai, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn kênh dịch vụ; Đảm bảo dung lượng kết nối đến năm 2025 và có dự phòng 20% lưu lượng; Sử dụng kênh riêng ngành Điện để phòng ngừa việc mất an toàn thông tin trong hệ thống viễn thông của EVN.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Xây dựng hệ thống truyền dẫn đường trục Bắc - Nam sử dụng công nghệ DWDM trên mạch 1 và 2 của đường dây 500kV Bắc – Nam hiện có với dung lượng ban đầu là 20Gbps (2 bước sóng 10Gbps) trên mỗi mạch, kết hợp trang bị thêm các thiết bị truyền dẫn SDH/STM64 dưới lớp truyền dẫn DWDM để xen/rẽ, gom lưu lượng, cung cấp kênh truyền cho các dịch vụ; Xây dựng hệ thống giám sát quản lý được nhiều phần tử trong mạng; Trang bị hệ thống nguồn đồng bộ mạng; Trang bị hệ thống màn hình ghép cỡ lớn cho phòng trung tâm điều hành,  quản lý mạng (NOC) của điều hành toàn quốc EVNICT; Xây dựng các tuyến cáp quang: Tuyến đường trục đoạn từ TBA 500kV Thường Tín đến11 Cửa Bắc, Hà Nội, xây dựng mới tuyến cáp quang đoạn từ TBA 500kV Đà Nẵng đến A3 và các tuyến cáp quang nhập các trạm 500kV và 220kV; Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng một số phòng máy hiện hữu.

6. Địa điểm thực hiện:

 Thiết bị trên hệ thống truyền dẫn đường trục Bắc - Nam được thực hiện xây dựng tại các điểm dọc đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1, 2 và khu vực miền Tây Nam Bộ.

Địa điểm xây dựng mới tuyến cáp quang chính: Tại Hà Nội và Đà Nẵng (từ trạm 500kV Thường Tín đến 11 Cửa Bắc và từ trạm 500kV Đà Nẵng về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung).

Cải tạo, nâng cấp hạ tầng một số phòng máy hiện có.  

7. Tổng mức đầu tư: 207.353.440.000 đồng

8. Nguồn vốn:  Vốn đầu tư xây dựng của EVN.

9. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2021.

10. Hình thức quản lý dự án: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI) trực thuộc EVN thay mặt chủ đầu tư Quản lý điều hành dự án.