Các dự án

DỰ ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YÊU CỦA EVN

Thứ tư, 11/8/2021 | 17:00 GMT+7
Dự án Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của EVN

Dự án Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của EVN đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 699/QĐ-EVN ngày 07/6/2018 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của EVN.

2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Viện Chiến lược thông tin và truyền thông - Viện Công nghệ an toàn thông tin - Trung tâm Internet Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư:

 • Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của EVN và văn phòng EVN.
 • Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống SCADA/EMS (Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia - EVNNLDC; Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc - EVNNRLDC; Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung - EVNCRLDC; Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam - EVNSRLDC). Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống giám sát điều khiển nhà máy điện (Distributed Control System - DCS) của các Công ty Phát điện trực thuộc Tập đoàn.
 • Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu và văn phòng của EVNNLDC, trong đó trọng tâm là hệ thống công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM).
 • Đảm bảo giám sát an ninh thông tin tập trung và khắc phục, xử lý sự cố an ninh thông tin (Security Operation Center - SOC) cho công ty mẹ EVN và các đơn vị trực thuộc trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

5.1. Tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

 • Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống CNTT trọng yếu của EVN và cơ quan EVN
 • Xây dựng hệ thống giám sát tập trung (SOC)
 • Xây dựng hệ thống tiền xử lý mạng IT
 • Xây dựng hệ thống tiền xử lý OT
 • Xây dựng hệ thống thu thập thông tin giám sát an ninh mạng.

5.2. Tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

 • Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống CNTT trọng yếu và văn phòng của EVNNLDC
 • Xây dựng hệ thống thu thập thông tin giám sát an ninh mạng

5.3. Tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc, miền Nam, miền Trung: Xây dựng hệ thống thu thập thông tin giám sát an ninh mạng

5.4. Tại 12 Nhà máy điện trực thuộc EVN (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang, Yaly, SeSan3, Plekrong, SeSan4, Trị An, Vĩnh Tân 4): Xây dựng hệ thống thu thập thông tin giám sát an ninh mạng;

6. Địa điểm đầu tư: Trung tâm dữ liệu chính và dự phòng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các phòng máy của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ miền; 12 Nhà máy điện trực thuộc EVN;

7. Tổng mức đầu tư: 477.710.500.000 đồng

8. Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của EVN.

9. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 đến năm 2022.

10. Hình thức quản lý dự án: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI) thay mặt Chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.