Các dự án

DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ VẬN HÀNH VÀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

Thứ hai, 9/8/2021 | 17:13 GMT+7
Dự án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

Dự án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam  đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 600/QĐ-EVN ngày 18/5/2018 với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam (VWEM).

2. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI).

3. Tổ chức tư vấn Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh Viện năng lượng – Công ty Cổ phần tư vấn FISTD;

4. Mục tiêu đầu tư:

 • Đảm bảo vận hành an toàn, tin cây và hiệu quả thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam theo từng giai đoạn.
 • Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vận hành và giám sát thị trường bán buôn điện cạnh tranh, xét đến định hướng phát triển thị trường điện trong dài hạn.

5. Quy mô đầu tư xây dựng:

 • Hệ thống lập kế hoạch vận hành trung và dài hạn ;
 • Hệ thống quản lý thị trường điện VWEM (MMS)
 • Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm VWEM
 • Hệ thống cung cấp thông tin VWEM
 • Nâng cấp hệ thống quản lý lệnh điều độ điện tử DIM
 • Hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông
 • Đầu tư tại Công ty mua bán điện phục vụ VWEM
 • Hệ thống công nghệ thông tin giám sát tại Cục Điều tiết điện lực phục vụ VWEM
 • Cải tiến hệ thống SCADA/EMS

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: Tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục Điều tiết điện lực/Bộ Công thương

7. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm B.

8. Tổng mức đầu tư: 582.759.264.000 đồng

9. Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2018-2024

10. Nguồn vn đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng của EVN.

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN thay mặt Chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.