Về chúng tôi

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thứ tư, 15/12/2021 | 15:42 GMT+7
Giới thiệu về Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN (sau đây gọi tắt là EVNCTI) là đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN, được thành lập theo Quyết định số 245/QĐ-EVN-HĐQT ngày 24/9/2002 của Hội đồng Quản trị (nay là Hội đồng thành viên) Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và được đổi tên theo các Quyết định số 384/QĐ-EVN ngày 27/6/2011 và Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 16/8/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tên đầy đủ: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tên gọi tắt: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN.

Tên giao dịch quốc tế: EVN Construction and Technology Investment Management Board.

Tên viết tắt: EVNCTI.

  1. Trụ sở  chính: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  2. Điện thoại, fax:
  1. Điện thoại: (+8424) 66946654.
  2. Fax:            (+8424) 37162789.

Nhãn hiệu của EVNCTI được EVN đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Đức Hùng

Tin đã đưa