Lịch sử phát triển

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ EVN

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI) được thành lập theo Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 16/8/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ được giao

Thay mặt EVN quản lý các dự án viễn thông và công nghệ thông tin, các dự án xây dựng dân dụng do EVN làm chủ đầu tư giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định của EVN

Thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và giám sát thi công các công trình viễn thông-công nghệ thông tin, tự động hoá và điều khiển, các công trình đầu tư xây dựng dân dụng khi có đủ năng lực và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định. Đối với các dự án do EVN làm chủ đầu tư, EVNCTI thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi được EVN phê duyệt

Chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất các dự án khi được EVN giao nhiệm vụ

Thực hiện công tác quản lý vận hành và kinh doanh Tòa nhà EVN tại 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bao gồm: Công tác giám sát vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật Tòa nhà EVN; công tác giám sát các dịch vụ thuê ngoài; triển khai công tác cho thuê mặt bằng, văn phòng, nghiên cứu thị trường, phục vụ công tác khai thác kinh doanh Tòa nhà EVN; quản lý chăm sóc khách hàng trong và ngoài EVN làm việc trong Tòa nhà EVN

Tùy từng thời điểm và tình hình hoạt động, EVN có thể bổ sung cho EVNCTI các chức năng nhiệm vụ khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với các ngành nghề kinh doanh của EVN

Các mốc lịch sử

 • 16/08/2016

  Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI)
  Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 16/8/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh Tòa nhà EVN (EVNBOIMB) thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI)

 • 27/6/2011

  Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh Tòa nhà EVN
  Quyết định số 384/QĐ-EVN ngày 27/6/2011 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc đổi tên, phê duyệt chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng trong đó đổi tên Ban quản lý dự án Xây dựng dân dụng thành Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh Tòa nhà EVN

 • 27/3/2007

  Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng
  Quyết định số 237/QĐ-EVN-HĐQT ngày 27/3/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Ban Quản lý dự án Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông ngành Điện lực Việt Nam thành Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng

 • 24/9/2002

  Ban Quản lý dự án Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông ngành Điện lực Việt Nam
  Quyết định số 245/QĐ-EVN-HĐQT ngày 24/9/2002 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông ngành Điện lực Việt Nam