Hoạt động trong ngành điện

Đại hội Đảng bộ lần 2 Ban Quản lý ĐT&KD tòa nhà EVNNgày 22 tháng 06 năm 2015, Ban Quản lý ĐT&KD tòa nhà EVN đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 2 Ban Quản lý ĐT&KD Tòa nhà EVN nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Quang Tri - Ủy viên ban thường vụ Tập đoàn – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điên lực Việt Nam, đồng chí Lương Bá Thanh – Chánh Văn phòng Đảng Ủy, khách mời và toàn thể Đảng viên Ban Quản lý ĐT&KD Tòa nhà EVN.

         Sau đây là hình ảnh của Đại hội:

image001

Văn nghệ chào mừng đại hội

image002

Đồng chí Bùi Lê Cường – Bí thư đảng bộ báo cáo tại Đại hội

image003

Đại biểu cấp trên tham gia Đại hội

image004

Đảng viên Ban Quản lý ĐT&KD Tòa nhà EVN tham gia Đại hội

image006

Đồng chí Đặng Xuân Cung – Bí thư chi bộ phòng TCKT đọc tham luận tại Đại hội

image007

Đồng chí Lý Diệp Linh – Bí thư chi bộ phòng QLKTTN đọc tham luận tại Đại hội

image008

Đồng chí Đinh Quang Tri – Ủy viên Ban thường vụ Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

image009

Đồng chí Bùi Lê Cường – Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý bỏ lá phiếu đầu tiên

image010

Các đảng viên tham gia bỏ phiếu