Hoạt động trong ngành điện

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ ĐT&KD TÒA NHÀ EVN NHIỆM KỲ 2015 – 2020 LẦN THỨ NHẤT


Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Ban Quản lý ĐT&KD tòa nhà EVN đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần 2 Ban Quản lý ĐT&KD Tòa nhà EVN nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Quang Tri - Ủy viên ban thường vụ Tập đoàn – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điên lực Việt Nam, đồng chí Lương Bá Thanh – Chánh Văn phòng Đảng Ủy, khách mời và toàn thể Đảng viên Ban Quản lý ĐT&KD Tòa nhà EVN.

Sau đây là hình ảnh của Đại hội:

image001

Đồng chí Bùi Lê Cường - Ủy viên Ban chấp hành chủ trì Hội nghị

image005


image007


image009


image011

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành tiến hành bầu cử tại Hội nghị 

image013