Hoạt động trong ngành điện

Đảng bộ EVN đã thông qua nhiều nội dung quan trọng


Ngày 8/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm  kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: Xuân Tiến

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ đã thông qua Báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho ủy viên Ban thường vụ và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ EVN; Thông qua chương trình công tác toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đồng thời thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đưa ra Dự thảo Nghị quyết về việc Đẩy mạnh đề án tái cơ cấu EVN để các đồng chí trong Ban chấp hành thảo luận.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành giao Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chỉnh sửa và hoàn chỉnh những đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Ban chấp hành về những nội dung đã được thông qua gửi Thường trực Đảng ủy trước khi ban hành.

Đối với Dự thảo Nghị quyết về việc đẩy mạnh đề án tái cơ cấu EVN, Bí thư Đảng ủy EVN giao Ban Tổ chức Đảng ủy tiếp tục hoàn chỉnh gửi thường trực Đảng ủy thông qua nội dung trước khi ban hành Nghị quyết.

Theo kế hoạch, Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Đảng bộ EVN sẽ diễn ra vào tháng 1/2016.

Nguồn: evn.com.vn