Hoạt động trong ngành điện

Thông báo về việc Trưng bày ảnh "Bác Hồ với ngành Điện lực Việt Nam"


          Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2015), Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "Bác Hồ với ngành Điện lực Việt Nam". Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh tòa nhà EVN xin thông báo như sau:
   1. Nội dung: Trưng bày ảnh chuyên đề "Bác Hồ với ngành Điện lực Việt Nam", thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác Hồ và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành Điện lực Việt Nam qua các thời kỳ.
   2. Thời gian trưng bày: 01 tuần, từ ngày 18 - 22/05/2015.
  3. Địa điểm trưng bày: Phòng trưng bày chuyên đề, Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Tầng 1, Tòa nhà EVN, 11 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội.
           Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh tòa nhà EVN thông báo để khách thuê, khách đến liên hệ công tác biết tham dự.