Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
Tên gọi đầy đủ: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN
Tên viết bằng tiếng Anh: EVN Construction and Technology Investment Management Board


Tên Viết tắt: EVNCTI.

Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
ĐT: (+84-4)422429057 - (+84-4)422131667
Fax: (+84-4) 37162789


Cơ cấu tổ chức quản lý:   


1. Lãnh đạo: 

- Trưởng Ban - Phụ trách chung

- Các Phó Trưởng Ban trong đó:
  • 01 Phó Trưởng Ban phụ trách công nghệ
  • 01 Phó Trưởng Ban phụ trách Xây Dựng.
2.Các phòng chức năng: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Kinh tế - Kế hoạch
+ Phòng Kỹ thuật -Công nghệ
+ Phòng Tài chính - Kế toán 
+ Phòng Vật tư - Thiết bị