Giới thiệu chung

Lịch sử thành lập
Ngày 16/08/2016 Ban Quản lý Đầu tư và Kinh doanh Tòa nhà EVN đổi tên thành Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN theo quyết định 143/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 • Thay mặt EVN quản lý các dự án viễn thông và công nghệ thông tin, các dự án xây dựng dân dụng và các dự án khác khi được EVN giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định của EVN;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình viễn thông-công nghệ thông tin, tự động hoá và điều khiển, các công trình đầu tư xây dựng dân dụng. Trường hợp đặc biệt, EVN sẽ quyết định cho EVNCTI được thực hiện chức năng giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất các dự án khi được EVN giao nhiệm vụ.
 • Tùy từng thời điểm và tình hình hoạt động, EVN có thể bổ sung cho EVNCTI các chức năng nhiệm vụ khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với các ngành nghề kinh doanh của EVN.


Ngày 27/06/2011 Ban Quản lý dự án Xây dựng dân dụng được đổi tên thành Ban Quản lý Đầu tư và Kinh doanh Tòa nhà EVN theo quyết định 384/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Với chức năng và nhiệm vụ:

 • Thay mặt Tập đoàn Điện lực Viêt Nam (EVN) quản lý dự án Tòa nhà Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam ( Tòa nhà EVN) theo các quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và các quy định của EVN
 • Quản lý kinh doanh Tòa nhà EVN: quản lý công tác cho thuê mặt bằng văn phòng, nghiên cứu thị trường, tiếp thị phục vụ công tác khai thác kinh doanh Tòa nhà EVN.
 • Quản lý các dự án, chuẩn bị đầu tư và thực hiện một phần công tác chuẩn bị vận hành các dự án do EVN giao theo các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Thực hiện tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát thi công; tư vấn thẩm tra dự án và tổng dự toán; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các công trình xây dựng và một số công tác tư vấn khác phù hợp với năng lực và đúng quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao


Ngày 27/03/2007 Ban quản lý dự án Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông ngành Điện lực Việt Nam được đổi tên thành Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng theo quyết định số 237/QĐ-EVN-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Với chức năng nhiệm vụ:

 • Thay mặt Tập đoàn quản lý dự án Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam.
 • Quản lý dự án, chuẩn bị đầu tư và thực hiện một phần công tác chuẩn bị vận hành các dự án do Tập đoàn giao.
 • Thực hiện tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu các công trình xây dựng và một số công tác tư vấn khác phù hợp với lực và đúng quy định của pháp luật.


Ban Quản lý Đầu tư và Kinh doanh Tòa nhà EVN được thành lập theo quyết định số 384/QĐ-EVN Ngày 27/06/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tiền thân từ Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điều hành và Thông tin Viễn thông ngành Điện lực Việt Nam theo quyết định số 245/QĐ-EVN-HĐQT ngày 24/09/2002 của Hội đồng quản trị.

Với chức năng nhiệm vụ:

 • Quản lý dự án Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông ngành Điện lực Việt Nam.
 • Quản lý dự án cải tạo nhà điều hành sản xuất Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại số 18 Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công các công trình của dự án nêu trên: tư vấn thẩm tra dự toán và tổng dự toán công trình; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu.