Liên hệ

Liên hệ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN.


Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
ĐT: (+84-4)422429057 - (+84-4)422131667 Fax: (+84-4) 37162789