Liên hệ

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN


Tên gọi:

    Tên viết bằng tiếng Việt: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN.

    Tên viết bằng tiếng Anh: EVN Construction and Technology Investment Management Board.

    Tên viết tắt: EVNCTI

    Trụ sở  chính: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

    Điện thoại: (+844) 66946654. Fax: (+844) 37162789.