Hoạt động của Ban QLDA

Chi tiết bảng đấu CUP EVN TOWER - 2015


Ngày

Giờ

BẢNG I – SÂN I: (A, B, C, D)

BẢNG 2 – SÂN II: (E, F, G, H)

Thứ 7 (05/12/2015)

08h30

BOIMB – AN ĐIỀN (KHAI MẠC)

VP EVN – IT HÀ NỘI

10h00

VIÊN LÂM – PSA

BAN A SƠN LA – BIDV

CN (06/12/2015)

08h30

AN ĐIỀN – VIÊN LÂM

IT HÀ NỘI – BAN A SƠN LA

10h00

BOIMB – PSA

VP EVN – BIDV

Thứ 7 (12/12/2015)

08h30

BOIMB – VIÊN LÂM

AN ĐIỀN – PSA

10h00

VP EVN – BAN A SƠN LA

IT HÀ NỘI - BIDV


NGÀY

GIỜ

TRẬN

CN (13/12/2015

08H30

NHẤT I – NHÌ II (BÁN KẾT 1)

10H00

NHẤT II – NHÌ I (BÁN KẾT 2)

THỨ 7 (20/12/2015)

08H30

TRANH 3 -4 (ĐỘI THU BÁN KẾT)

10H00

CHUNG KẾT (ĐỘI THẮNG BÁN KẾT)